Świadczymy usługi w zakresie montażu, przeglądów oraz serwis, naprawy i konserwacja:


- instalacje gazowe, stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, aktywne systemy detekcji gazu,

- instalacje elektryczne, stacje transformatorowe, pomiary przeciwporażeniowe NN i SN,

- systemy wykrywania pożaru, pompownie tryskaczowe, wydajności hydrantów oraz próby
   ciśnieniowe węży, przeglądy gaśnic, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemów DSO,

- elektroniczne systemy liczenia osób - bezobsługowe liczniki odwiedzin sklepu przez klientów,

- urządzenia typu kurtyny powietrzne, centrale klimatyzacji i wentylacji, automaty drzwi itp.

- okresowe przeglądy przewodów kominowych zarówno spalinowe jak i wentylacyjne.


          Sporządzamy również audyty, operaty i opracowania w zakresie:

      - okresowa kontrola stanu technicznego budynków (półroczne, roczne, pięcioletnie),

      - instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu (również okresowe aktualizacje),

      - operaty określające istniejący stan ochrony przeciwpożarowej obiektów,

      - świadectwa (certyfikaty) charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali,

      - analizy z zakresu możliwości wprowadzenia oszczędności w użytkowaniu mediów,

      - doradztwa w zakresie zamawiania mocy umownych energii lub paliwa gazowego,

      - opłacalności montażu urządzeń do oszczędzania i monitorowania zużycia mediów.


Usługi świadczymy na podstawie:

- umów kompleksowych na obsługę techniczną budynku (oddelegowanie stałych pracowników na obiekt),

- umów serwisowych w zakresie okresowych serwisów i przeglądów instalacji lub urządzeń,

- pojedynczych zleceń na wykonywanie robót naprawczych, przeglądów lub modernizacji.

    Podpisane umowy automatycznie gwarantują 24 godzinny serwis

Podsumowując możemy zagwarantować zarówno kompleksowe usługi z zakresu utrzymania pełnej sprawności technicznej infrastruktury całego budynku, poszczególnych jego instalacji lub urządzeń jak i wykonywać prace okresowo lub jednorazowo na Twoje zlecenie. Naszym głównym celem jest przejęcie na siebie odpowiedzialności za utrzymanie powierzonych nam w obsługę budynków, urządzeń lub instalacji w stanie pełnej sprawności poprzez prowadzenie na bieżąco ich kontroli i serwisów w czasookresach oraz w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Głównym obszarem naszego działania jest województwo śląskie.


   Jednocześnie z naszej strony możesz liczyć na doradztwo oraz pomoc przy wprowadzaniu procedur i opracowań jak również montażu niezbędnego wyposażenia, które spowodują wymierne oszczędności w wykorzystywaniu przez Ciebie doprowadzonych do budynku mediów bez pogorszenia komfortu pracy, handlu czy technologii produkcji.