Przed zleceniem robót warto sprawdzić uprawnienia wykonawcy

W branży, w której pracujemy nie ma mowy o świadczeniu usług bez posiadania stosownych uprawnień i kwalifikacji. Zwykle powierzane nam w obsługę mienie warte jest setki a nawet miliony złotych. Serwisowane urządzenia, instalacje lub całe budynki są ogromnej wartości. Podjęcie nieprawidłowej decyzji podczas świadczenia usług może skutkować poniesieniem ogromnych strat finansowych związanych z uszkodzeniem maszyn lub przerwami w produkcji czy handlu. Całkowicie zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego nigdy nie ryzykujemy. Zawsze stawiamy na wysokie kwalifikacje. Posiadamy wszystkie odpowiednie uprawnienia do świadczenia oferowanych usług oraz ciągle podnosimy nasze kwalifikacje.


Dodatkowo jesteśmy zawsze "na bieżąco" w zakresie zmian w obowiązujących przepisach i normach, które określają czasookresy oraz zakresowość przy dokonywaniu bieżących pomiarów oraz serwisów urządzeń, instalacji i elementów budynku. Jest to o tyle ważne, że podczas kontroli obiektu przez urzędników z PINB, ochrony środowiska lub prewentystów straży pożarnej pozwala uniknąć niepotrzebnych kar finansowych a nawet czasowego wyłączenia obiektu z eksploatacji. Dbamy również o to aby zawsze posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC firmy na wypadek wyrządzenia strat na mieniu zleceniodawcy. Polisa obejmuje również pokrycie szkód w przypadku poszkodowania osób trzecich. Od czasu powstania firmy do dnia dzisiejszego nasza polisa OC nadal jest "czysta" - bezszkodowa.

Nasze uprawnienia i kwalifikacje

Na dzień dzisiejszy posiadamy uprawnienia pozwalające nam na świadczenie usług nie tylko na wysokim poziomie, ale również w sposób profesjonalny oraz gwarantujący respektowanie wystawianych przez nas protokołów poserwisowych przez osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji. Są to między innymi uprawnienia energetyczne, elektryczne, gazowe, obsługa platform samojezdnych, widłaków, certyfikaty serwisowe producentów urządzeń itp. Posiadane uprawnienia umożliwiają nam wykonywanie robót zarówno na stanowisku eksploatacji jak i dozoru. Dodatkowo posiadamy uprawnienia pozwalające nam na prowadzenie jak i nadzór nad robotami różnych branż. Ponadto w zakresie naszych uprawnień uzgadniamy projekty jako rzeczoznawcy ds. ppoż., sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz możemy pośredniczyć w zakresie obrotu nieruchomościami.