Kilka słów o firmie PUR-Technika ...


Jesteśmy firmą, której domeną jest profesjonalna obsługa techniczna obiektów handlowych, biurowych i logistycznych. Głównym przedmiotem naszej działalności jest utrzymywanie powierzonych nam budynków w dobrym stanie technicznym poprzez wykonywanie bieżącego serwisu infrastruktury technicznej obiektu tj. naprawy, konserwacje, pomiary i przeglądy instalacji, urządzeń oraz systemów zainstalowanych w powierzonych nam budynkach. Specjalizujemy się w obsłudze ( utrzymanie ruchu ) instalacji i urządzeń takich jak instalacje elektryczne, instalacje gazowe, stacje redukcji gazu, instalacje odgromowe oraz systemy przeciwpożarowe. W ramach usług kompleksowych wykonujemy również planowane oraz interwencyjne roboty budowlane i naprawcze elementów budynku, instalacji i zainstalowanych w obiekcie systemów.

Obsługę infrastruktury technicznej budynku wykonujemy kompleksowo poczynając od przyłączy do budynku (stacje redukcji gazu, stacje transformatorowe, pompownie pożarowe) - poprzez obsługę wszystkich wewnętrznych instalacji - kończąc na bieżącym serwisie i naprawach odbiorników poszczególnych mediów oraz bieżących naprawach drobnych wyposażenia obiektu. Pracujemy na terenie całego kraju, głównie w polsce południowej - śląskie, opolskie, małopolskie, dolnośląskie.

Ty robisz swoje - my dbamy o twój budynek, urządzenia lub instalacje

Prowadząc działalność czy to usługową, handlową czy produkcyjną z pewnością nie starcza Ci czasu na zajmowanie się dodatkowo kwestiami związanymi z prawidłową (wymaganą przepisami) eksploatacją infrastruktury technicznej budynku. Zlecając to specjalistom zyskujesz pewność, że poszczególne instalacje będą sprawne, prawidłowo eksploatowane i w razie kontroli będziesz posiadał odpowiednie protokoły poświadczające o tym, że na bieżąco wykonujesz wszelkie czynności związane z okresowym serwisem instalacji, systemów i urządzeń.

Z naszej strony możesz również liczyć na pomoc w kwestii racjonalnego wykorzystywania mediów, zamówimy w twoim imieniu wysokość mocy energii elektrycznej i gazu, zaproponujemy tańszego dostawcę, zadbamy o to, aby suma podliczników twoich najemców bilansowała się z Twoim licznikiem głównym (również w zużyciu wody). Na życzenie opracujemy procedury, które wpłyną znacząco na obniżenie kosztów zużywanych mediów lub zamotujemy urządzenia pozwalające uzyskać wymierne oszczędności.